. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......

    . 

Kasutajatingimused

Kasutajatingimused

 

Käesoleva lehekülje haldaja ja omanik on Hansakirjastus OÜ.

Valdav osa internetiportaali www.hansakirjastus.ee sisust on

kasutajale vabalt kättesaadav, kuid teenuste kasutamine

eeldab kasutajaks registreerumist.

 

Kõik kliendid kes tellivad Hansakirjastuse tooteid või teenuseid

registreeritakse automaatselt kasutajaks.

 

1. KASUTAJA

1.1. Kasutajaks registreerumine on tähtajatu.

1.2. Kasutajal on õigus kasutada Hansakirjastus OÜ poolt pakutavaid

tasuta teenuseid ja saada sooduspakkumisi tähtajatult

1.3. Tasulised teenused on tähtajalised ka kasutajatele. .

1.4. Kasutaja on kohustatud järgima Veebilehe kasutamisel häid

kombeid ning kehtivaid seadusi.

1.5. Kasutaja võib igal ajal lõpetada teenuse kasutamise, teatades

vastavasisulisest soovist e-posti aadressile info@hansakirjastus.ee.

1.6. Registreeritud kasutaja on kohustatud:

1.6.1. esitama Veebilehel kasutajaks registreerumisel tõeseid

andmeid, millised on ette nähtud registreerimisankeedis;

1.6.2. tagama, et Veebilehe kaudu saadetav mistahes teade ei ole

tahtlikult eksitav ja/või ebatäpne;

1.6.3. hoidma Salasõna selliselt, et oleks välistatud selle sattumine

kolmandate isikute kätte;

2. Hansakirjastus OÜ

2.1. Portaali omanikul on täielik õigus tingimusteta ja viivitamatult

Registreeritud kasutaja kustutada, juhul kui Registreeritud kasutaja

on registreerumisel esitanud eksitavaid, ebatäpseid ja/või

valeandmeid ning juhul, kui Registreeritud kasutaja tegevus võib

kahjustada Veebilehe turvalisust . Antud juhul jätab Hansakirjastus

OÜ endale õiguse sellele kasutajale edaspidi mitte võimaldada uue

kasutajakonto tegemist.

2.2. Hansakirjastus OÜ-l on õigus portaali edastatud materjale mitte

avaldada juhul kui sellel puudub asjakohane sisu ja/või on vastuolus

heade kommetega.

2.3. Portaalis esitatud andmed on avaldatud teadmisega, et need on

õiged avaldamise hetkel. Toimetus teeb kõik endast oleneva, et tagada

avaldatud info pidev aktualiseerimine, kuid ei vastuta informatsiooni

kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

2.4. Hansakirjastus OÜ ei vastuta Veebilehel avaldatava teistest

allikatest pärineva informatsiooni tõelevastavuse ja/või

seaduslikkuse eest.

2.5. Hansakirjastus OÜ portaali toimetus ega ka firma omanikud ei

vastuta erinevates teemasektorites avaldatud Kasutajate

kommentaaride, Kasutajate poolt lisatud informatsiooni või sellest

tulenevate tagajärgede eest. Samuti ei ole Hansakirjastus OÜ

kohustatud korvama otseseid ega võimalikke kaudseid kahjusid, mis on

tekkinud portaali sisus, teavitusteenuses, koolitusel edastatud

meterjalides või õigusaktide kogumikus esitatud info kasutaja

poolsest tõlgendamisest.

2.6. Hansakirjastus OÜ ei vastuta Veebilehe Kasutaja või

Registreeritud kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

2.7. Juhul, kui portaali funktsioneerimisel esineb häireid, ei kanna

Hansakirjastus OÜ meeskond vastutust võimalike kahjude või kadude

osas, mis võiksid kasutajat/külastajat tabada.

2.8. Hansakirjastus OÜ-l on õigus kasutamistingimusi ühepoolselt

muuta ja täiendada.

2.9. Hansakirjastus OÜ teatab Kasutajale muudatustest ja täiendustest

Veebilehel asuvate vastavate teadete kaudu.

2.10. Kasutamistingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende

Veebilehel avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole

ette nähtud teisiti.

3. ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA KAITSE

3.1. Kasutajatingimustega tutvumisel ning Kasutajaks registreerumisel

annab Kasutaja oma nõusoleku ankeedis esitatud isiku- ja

kontaktandmete kasutamiseks portaali piires ja uudiskirjade ja personaalsete

pakkumiste saamiseks - pakkumiste vahendamiseks.

3.2. Hansakirjastus OÜ ei müü/vahenda/edasta kasutajate isiku- ja

kontaktandmeid kolmandatele isikutele.

3.3. Isikuandmeid puudutavat informatsiooni avaldab Hansakirjastus OÜ

kolmandatele isikutele ainult Kasutaja nõusolekul või juhtudel

milleks kohustavad Eesti Vabariigi õigusaktid.

 

4. MUU

4.1. Veebilehel www.hansakirjastus.ee sisalduvat informatsiooni võib

reprodutseerida ja levitada vaid viitega allikale

(www.hansakirjastus.ee) ning sellest tuleb kirjalikult teavitada

Hansakirjastus OÜ-d.

4.2. Lehe sisu, logode, teenindusmärkide või kaubamärkide omavoliline

kasutamine on keelatud, seda tehes rikutakse mitmeid Eesti Vabariigis

kehtivaid seadusi (autoriõiguse seadust, kaubamärgiseadust jne.).

Käesoleva lehekülje kasutamist tõlgendab Hansakirjastus OÜ kui

kinnitust, et kasutaja on käesolevate tingimustega tutvunud, neist

aru saanud ning aktsepteerib neid.

4.3.    CD kogumike ja teavitusteenuse omavoliline paljundamine ja

levitamine on keelatud. CD kogumik ja teavitusteenus on mõeldud

ainult Tellija asutuse siseseks kasutuseks.

 
Copyright © 2008 - 2023 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
Revised:   01/01/2023